GİZLİLİK POLİTİKASI

Gizlilik Politikası Siteye erişiminizle veya Siteyi kullanmanızla sağlayabileceğiniz kişisel bilgilerin (ad, adres, e-posta adresi, telefon numarası, vb gibi size tanımlamakta kullanılabilecek bilgiler dâhil) toplanması, kullanımı ve ifşasıyla ilgili Merial uygulamaları hakkında size bilgilendirmek üzere tasarlanmıştır.

Rıza

Siz, gönüllü olarak vermediğiniz takdirde Merial hakkınızda kişisel bilgi toplamaz. Siteye erişiminiz veya Siteyi kullanımınızla, isteğe bağlı veya gerekli bilgileri sağladığınızda, bu Gizlilik Politikasının hükümleri uyarınca bilginin toplanması, kullanımı ve ifşasına rıza göstermektesiniz.

Kişisel bilgilerinizi ne zaman toplarız

Kişisel bilgileriniz birkaç durumda toplanabilir. Örneğin, bu Sitede soru, yorum ve öneriler gibi geri besleme verileri yoluyla ziyaretçilerinden bilgi toplayan alanlar bulunur. Geri besleme verileri yoluyla sağladığınız bazı bilgiler kişisel bilgiler olabilir. Ayrıca, Sitenin belirli alanlarına erişim sınırlıdır. Bu sınırlanmış alanlara erişim başvurusu için kişisel bilgilerin de bulunabileceği bir kayıt başvuru formu sunmanız gereklidir. Bundan başka, Sitenin bazı alanları, belirtilmiş özelliklerden (haber bülteni, e-ticaret/sipariş işlemi gibi) faydalanmanız için kişisel bilgilerin bulunabileceği bilgiler vermenizi gerektirir. Her bilgi toplama noktasında hangi bilginin gerektiği ve hangi bilginin isteğe bağlı olduğu konusunda bilgilendirileceksiniz.

Merial aynı zamanda “cookies” kullanımı vasıtasıyla da sizin hakkınızda ve Siteyi kullanımınız hakkında da bilgi toplayabilir. Cookies, siz belirli web sitelerini ziyaret ettiğinizde, sitenin kullanımını izleyerek tarayıcınıza gönderilen ve bilgisayar sabit sürücüsünde depolanan küçük veri dosyalarıdır. Bazı tarayıcılar, tarayıcınızı bu biçimde güncellemeyi seçerseniz her cookies’i reddedecek şekilde ayarlanabilir ki bu durumda Sitenin bazı sayfaları düzgün bir şekilde çalışmayabilir. Merial Siteyi kullanan kişilerin sayısını hesaplamak ve ziyaret edilen sayfaları izlemek için cookies kullanımı yoluyla üretilen bilgileri kullanır. Bu bilgiler, Merial’e daha sonra sizin ilginizi çekebilecek ürün, hizmet, özellikler veya promosyonlar ile ilgili bilgi sağlamakta kullanılabilecek kullanıcı ilgileri ve davranışları hakkında bilgi verir.

Bilgi Kullanımı

Merial Sitenin içeriğini geliştirmek, Siteyi tercihlerinize göre size uyarlamak, sizin ilginizi çekecek içeriği göstermek için sizinle ilgili bir profil yaratmak, istediğiniz hizmet ve özellikleri sağlamak ve bizden talep ettiğiniz takdirde ilginizi çekecek ürün, hizmet, özellik veya promosyonlar hakkında bilgi göndermek için kişisel bilgileriniz kullanır.

Merial ayrıca, sizin kişisel olarak tanınmamıza veya bağlantı kurulabilmesine izin vermeyen birleştirilmiş bilgi yaratmakta kişisel bilginizi kullanabilir. Birleştirilmiş bilgi, tek tek aktivite göstermektense bir bütün şeklinde kullanıcı davranışını gösterir. Birleştirilmiş bilgi Siteyi geliştirmek ve Siteyi pazarlamak ve desteklemek için kullanılır.

Kişisel bilgilerinizi ne zaman ifşa ederiz

Merial kişisel bilgilerinizi, gerçekte Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanmayı kabul eden iştiraklere ve ilgili şirketlere ifşa edebilir. Merial kişisel bilgilerinizi, sizin izniniz olmadan bağımsız üçüncü taraflara ifşa etmeyecektir ancak Merial: (i) üçüncü tarafların kişisel bilgilerle ilgili olarak gerçekte bu Gizlilik Politikasına uygun hareket etmeyi kabul etmeleri şartıyla, işimizi (örn. İcra hizmetleri, teknik destek, teslimat hizmetleri) desteklemek ve ilginizi çekebilecek bilgileri (yukarıda tanımlandığı gibi bilgi almayı talep ettiğiniz takdirde) size sunmakla ilişkili amaçlarla üçüncü taraf servis sağlayıcılarına kişisel bilgilerinizi ifşa etme hakkına sahiptir ve (ii) tüm alıcı, devralıcı veya transfer alıcının gerçekte bu Gizlilik Politikasına uygun hareket etmeyi kabul etmeleri şartıyla Sitenin işiyle ilgili satış, tahsis veya diğer transferleriyle bağlantılı üçüncü taraflara kişisel bilgilerinizi ifşa etme hakkına sahiptir.

Merial aksi takdirde, sizin kişisel bilgilerinizi sadece belirtilen şu sınırlı koşullarda ve yasanın izin verdiği ölçüde üçüncü taraflara ifşa edecektir: (i) bir yasa, mevzuat, arama emir, mahkeme çağrısı veya mahkeme ilamı yapılmasına izin verir veya yapılmasını gerektirirse; (ii) Merial’in, iştirakleri veya ilgili şirketlerinin, üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarının veya Site kullanıcılarının hak ve mülkiyeti risk altında olursa veya (iii) Sitenin kullanıcılarının veya toplumun bir üyesinin kişisel güvenliği risk altındaysa.Merial sizin, iştirakler ve ilgili şirketler ve bağlantılı üçüncü taraflarca kişisel olarak tanınmanıza izin vermeyecek birleştirilmiş bilgiyi ifşa edebilir.

Kişisel bilgileriniz nasıl korunuyor

Gizliliğin sizin için öneminin farkında olan Merial, kişisel bilgilerinizi korumak üzere teknik önlemler uygulamaktadır. Ancak, İnternet üzerinden yapılan herhangi bir iletişimin tümüyle güvenli olduğu konusunda garanti verilemez. Sonuç olarak, yasanın izin verdiği ölçüde Merial, iştirakleri ve ilgili şirketler, üçüncü taraf servis sağlayıcıları ve onların ilgili memurları, müdürleri, çalışanları ve acenteleri kişisel bilginin kötüye kullanımı, kayıp veya değiştirmesine karşı korunacağını beyan etmemekte, garanti veya güvence vermemekte ve herhangi bir kişisel bilginin ibrazından veya herhangi bir üçüncü tarafın kişisel bilgiyi kullanımından veya kötüye kullanımından doğan hiç bir yükümlülüğü kabul etmemektedir.

Merial’a İnternet vasıtasıyla sağladığınız bilgi, gizliliğiniz ve güvenliğiniz açısından şifre korumalıdır. Merial, bu tür bilgiyi sunucularımıza aktarmada, bilginin bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamaya yardımcı olmak için Secure Socket Layer (SSL) (Güvenli Soket Katmanı) şifreleme teknolojisini kullanır. Şifrelemede sistematik olarak karıştıran rakam ve harfler vardır ve dolayısıyla bilginin yakalanması durumunda bile bundan anlamlı bir şey çıkarmak mümkün olamayacaktır. Şifreleme teknolojisinden faydalanmak için şifrelemeyi destekleyecek olan Firefox veya Internet Explorer gibi bir İnternet tarayıcınız olmalıdır. Ek bir güvenlik önlemi olarak, İnternet vasıtasıyla sağladığınız bilgi, şifrenizin şifrelendiği ve veri tabanında tutulduğu ayrı bir sunucuda da fiziksel olarak tutulur.

Diğer Web Sitelerine Bağlantı

Bağlanılan web siteleri operatörlerinin, diğer web sitelerine bağlandığınızda kişisel bilgilerinizi (cookies kullanımı ile üretilen bilgiler dâhil) toplayabileceğini bilmelisiniz. Merial bu tür üçüncü tarafların kişisel bilgilerinizi nasıl toplayacağı, kullanacağı veya ifşa edeceğinden sorumlu değildir ve dolayısıyla kişisel bilgilerinizi vermeden önce gizlilik politikalarını incelemelisiniz

Değişiklikler

Merial, değişiklikleri bu Sitede ilan edip sizi bilgilendirerek dilediği zaman Gizlilik Politikasını değiştirmek hakkına sahiptir ve herhangi bir değişiklik konusunda bilgi sahibi olmak için bu sayfayı düzenli olarak incelemenizi öneririz. Gizlilik Politikası en son 31 Ocak 2015 tarihinde değiştirilmiştir.

Diğer Şartlar

Bu Siteyi kullanımınız Yasal Bildirim bölümünde ifade edilen şart ve koşullara tabidir. Siteye erişerek veya kullanarak, erişim veya kullanımınız sırasında yürürlükte olan, Gizlilik Politikası dâhil, şart ve koşullara bağlı olduğunuzu kabul etmektesiniz.

İletişim

Kişisel bilgilerinize erişim veya Merial’in kişisel bilgilerinizi güncellemesi talebi ve Merial’in Gizlilik Politikasına bağlı kalmadığını düşünürseniz her zaman yayın yöneticisi ile bağlantı kurabilirsiniz.

Yayın Yöneticisi: Caroline Frin

 

 

​​